در صورتی که ایراداتی خارج از برنامه هفتگی تاسیسات بروز نماید، رفع آنها چگونه صورت میپذیرد؟
در صورت بروز هرگونه ایراد خارج از روزهای بازدید، کارشناسان ما در مدت زمان کوتاهی به ساختمان مراجعه و نسبت به رفع مشکلات اقدام می نمایند.

در صورتی که خارج از ساعات اداری یا شب ها اتفاق فورس ماژور برای تاسیسات ساختمان اتفاق بیفتد، رفع آن چگونه انجام خواهد شد؟
در صورتی که ایرادات فورس ماژور، برای تاسیسات و موتورخانه ساختمان پیش آید، در هر ساعتی از شبانه روز پرسنل به ساختمان مراجعه و ایرادات را بلافاصله مرتفع می نمایند.

طرف قرارداد(کارفرما) چگونه میتواند از شرح بازدید مطلع گردد؟
پس از انجام هر بازدید از تاسیسات ، موتورخانه و استخر ساختمان ، گزارشی شامل تمامی آیتم های چک شده ، دماها ، فشارها ، کیفیت آب استخر و شرح اقدامات عملی صورت گرفته برای مدیر ساختمان ارسال میگردد. (مانند تصویر)

آیا سوابقی از تعمیرات تجهیزات برای موتورخانه تهیه میشود؟
مستند سازی آنچه برای تجهیزات ساختمان اتفاق افتاده، شامل تعمیر یا تعویض قطعات، بخش مهمی از پروسه تعمیر و نگهداری هر موتورخانه ای است.

بر این اساس پس از عقد قرارداد، شناسنامه کلیه تجهیزات، بر اساس نوع آنها و همچنین توصیه شرکت های سازنده تهیه و در موتورخانه در نزدیکی هر دستگاه ( اعم از پمپ ها ، چیلر ، سختی گیر ، دیزل ژنراتور و … ) نصب میشود. با آگاهی از سابقه تعمیرات و یا تعویض قطعات میتوان کیفیت قطعات استفاده شده و کیفیت راهبری و نگهداری تجهیزات موتورخانه را ارزیابی نمود.

شناسنامه تاسیسات ساختمان نگهداری موتورخانه

چگونه میتوان از کیفیت کار کلینیک انرژی ساختمان مطمئن شد؟
ما از سال 1388 تا کنون مشغول به ارایه خدمات حرفه ای در حوزه تاسیسات هستیم. برای اطلاع از نظرات مشتریان ما در پروژه های قبلی، از صفحه فیلم نظرات مشتریان بازدید فرمایید. همچنین لیست پروژه های قبلی و شماره تماس مدیران پروژه ها قابل ارایه خواهد بود. لیست برخی از پروژه های ما نیز در صفحه پروژه های قبلی ذکر شده است.